I Arns Fotspor


Både boken og ferien startet i Skara Domkirke.
Som aller fleste andre kirker, så har denne også gjennomgått sine
endringer siden den 1000-tallet, hvor den har sine aner fra.


Skara Domkirke


Noomi og Vida leker turister.
Kirker var egentlig ganske kjedelige mente de.


Varnhem kirke. Med deler av klosterruinen i forgrunnen.
Det er her Arn vokser opp hos munkene, og får sin utdannelse som fører han mot tjeneste som
Tempelridder i Det Hellige Land.


Detalj fra Varnhem Kirke. Både de Erikse tre kronene og Folkungløven vises i våpenskjoldet.


Varnhem kirke igjen, med mer av klosterruinen i forgrunnen.


Gudhem Kirke. Med klosterruinen til høyre i bildet.
Cecilia Rosa tilbringer sin botstid her.


Deler av klosterruinen ved Gudhem.


Kungslena Kirke. I 1208 stod slaget ved Lena her.


17. Juli 1210 stod slaget ved Gestrilen.
Slaget er noe omdiskutert i svensk historie, pga bl.a. manglende arkiologiske funn.


Ruinene av Husaby Biskopborg.


Husaby Kirke.


Over døren henger dette. Hvem som laget de flotte steinverkene til Husaby Kirke er ikke kjent.
Donatoren (som i boken var da Arn) overrekker nøklene til Gud, og stenmesteren sitter på hans venstre side.


Det er lite som står igjen etter Arnäs (eller Aranäs som den egentlig het).
Disse ruinene er eneste publikum har tilgang til, da det ligger en
gård på samme sted nå (det er noen funn inne på gårdens områder, bl.a. en trapp).
Deler av voldgravene kan også enda sees hvor gikk. Nå heter stedet Årnäs.


Fra Forsvik. I bøken bygger Arn opp Forsvik fra en simpel gård.
Forsvik har en lang histore fra Middelalderen og fram til nyere tid.
Det var dift her fram til midten av 1900-tallet.
Nå er stedet museum.


Eriksberg Kirke. Hvor den kongelige Eriksätten stammer fra.
Det er reist et minnesmerke over Knut Eriksson her.


Det er lite som står igjen av Näs Kongsborg ute på Visinsö.


Det var ikke den tiden da isen hverken bar eller brast. Ikke hadde vi kongsdrap i tankene,
og vi måtte nøye oss med en ferge og ikke Ormen Korte. Men jentene inntok Näs ved letthet.


Deler av ruinene som står igjen på Alvastra.


Vräta Kirke. Hvor det ble begått et klosterrov.


Deler av Vräta Klosterruin.


Bjälbo Kirke. I følge sagnene hadde Ingrid Ylva sitt vevkammer i toppen av tårnet her.