Fakta    Om Vida    Stamtavle    Resultater    Mål    Kullet    Bilder


Bruks NBF Spor
D C B A
Godkjent Opprykk Godkjent Opprykk Godkjent Opprykk Godkjent Certpoeng Cert Cert Cert
OK OK OK OK OK OK OK OK


Lydighet
LP1 LP2 LP3 LP Elite
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
OK OK OK


Man må både ha mål og drømmemål i konkurranseverden. Som oftest har jeg bare snakket stille med meg selv om de, men nå tenkte at jeg hadde lyst å få de ut i "offentligheten". Legge et lite press på seg selv? Bruksen er hovedfokusen vår nå framover.

Drømmemål:
- N BCH
- N S LCH

Realistiske mål:
- Klasse A spor NBF
- Elite lydighet